Hvordan kommer man bedst ud af det med sin kat?

Når man har anskaffet sigSomali_cat et kæledyr helt fra spæd, er det nødvendigt at opdrage det bedst muligt. At det er nødvendigt med opdragelse er således ikke så meget anderledes i forhold til børn, hvor opdragelse ligeledes er et vigtigt element helt fra fødslen. På trods af denne lighed er det dog vigtigt at understrege, at der er helt centrale og essentielle forskelle på, hvordan man opdrager sit kæledyr kon
tra, hvordan man opdrager sit barn. Med dette indlæg forsøges det fra forfatterens side at sætte fokus på, hvordan man gennem opdragelse helt fra killingen er 12 uger gammel kan sørge for, at man kommer bedst muligt ud af det med sin kat.

Hvordan opdrages en kat bedst muligt?

Som ejer er det helt essentielt, at man er klar over, at man har et enormt ansvar for, hvordan ens kæledyrs adfærd kommer til at være senere hen i livet. Som tommelfingeregel kan man således sige, at ens kæledyrs adfærd kan ses som en direkte effekt af, hvordan man har opdraget sit kæledyr, siden man anskaffede sig det. Dette gør sig ligeledes gældende for katte, hvor der kan argumenteres for, at opdragelse her er vigtigere end det er tilfældet hos de fleste andre kæledyr. Studier på området har nemlig vist, at katte har en god hukommelse. Der kan derfor argumenteres for, at katte i relativt stor grad handler ud fra erfaringer, da deres hukommelse er veludviklet.

Hvad skal man gøre, hvis en kat handler uhensigtsmæssigt?

Hvis man er blevet opmærksom på, at ens kats adfærd er uhensigtsmæssig, hænger det ofte sammen med, hvordan man har opdraget den tidligere. Det er dog vigtigt at nævne, at adfærden dog kan ændres i fremtiden. Det er vigtigt, at man som ejer forsøger at ignorere dens adfærd mest muligt. Undersøgelser har nemlig vist, at hvis man reagerer på en kats handlinger og enten skælder den ud eller roser den, er der større sandsynlighed for, at den udfører samme handling senere i livet. Ignorerer man dens adfærd, vil den således være tilbøjelig til at handle anderledes i fremtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *